Fasader

Capatect fasade system

Komfortbygg AS er en norsk entreprenør med sentral godkjenning og ansvarsrett. Vi har lang erfaring med oppføring av nybygg og renovering av eldre byggmasse innvendig og utvendig. Komfortbygg har spesialisert seg på prisgunstig renovering av fasader på større byggmasser hvor vi benytter Capatect Fasadesystem. Denne type fasaderenovasjon er godkjent av Norges byggforskningsinstitutt (nr 2442). Den er effektiv, prisgunstig og den forskjønner fasaden samtidig som den varmeisolerer bygget.


Bruksområde
Capatect fasadeisoleringssystemer kan brukes utvendig på veggkonstruksjoner som har en plan overflate av puss, betong eller mur. Systemene brukes primært som en utvendig tilleggsisolering både ved etterisolering av eksisterende vegger og i nybygg.

Varmeisolasjon og miljø
Verdier for varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) for ferdig isolerte veggkonstruksjoner med puss på isolasjon er angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer 471.012. Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste over helse- og miljøfarlige stoffer. Polystyrenmaterialet i Capatect 600 er resirkulerbart og kan leveres til vanlig offentlig deponi. Se for øvrig figur 1.Hvorfor bør byggeier vurdere dette?
Dette er en rask, effektiv og prisgunstig metode for å gi et betydelig utvendig visuelt løft for bygget, samtidig som det varmeisolerer  og gir en energiøkonomisk gevinst for eierne.
Det foreligger mange forskjellige farger som gir store muligheter for å få en fin fasade og blende dette inn i omgivelsene på en best mulig måte.tilbake